Factions
Peaceful Faction Rules
Limba romana   English

Regulament General Facțiuni Pașnice

 

Toți membrii facțiunii sunt obligați să cunoască și să respecte Regulamentul Serverului cât și Regulamentul Liderilor.

1. Comportament și Limbaj

Exemple de limbaj față de colegi sancționabil cu faction warn:
- ratat, sugaci, handicapat, tâmpit, idiot, cretin sau alte forme de jigniri ușoare.
- limbajul suficient de bine cenzurat precum: sugi ****, mă ****, te *** etc.
- semne obscene (_|_, _()_ etc.).

Notă: Acest limbaj va fi sancționat numai dacă colegul jignit face reclamație.

Exemple de limbaj față de colegi sau alți jucători sancționabil cu demitere:
- sugi pula, fmm, morții mă-tii, muie, să-ți moară familia etc.
- diferitele invenții pentru a modifica înjurăturile precum: pu_la, fememe, mu!e etc.

Notă: Limbajul de acest gen pe chatul facțiunii va fi mereu sancționat indiferent cui este adresat.

Pe lângă limbaj față de colegi se interzic:
- certurile (sancțiune: faction warn prima abatere, demitere dacă continuă).
- miștourile, glumele de prost gust, ironiile, batjocura, comentariile (sancțiune: avertisment verbal prima abatere, faction warn dacă continuă).

Notă: Dacă membrul nu încetează nici după primirea celei de-a doua sancțiuni va fi demis.
Pentru cazurile prezentate mai sus se sancționează limbajul folosit indiferent de limbă.

2. Deathmatch (DM) și Drive-by (DB)

Este interzis DM-ul sau DB-ul fără motiv întemeiat (sancțiune: faction warn).
În cazul în care sunteți atacați strângeți mai întâi dovezi, după care vă puteți apăra.
Membrii clanurilor oficiale au voie să atace membrii altor clanuri oficiale în interiorul sau apropierea zonelor de clan doar atunci când sunt implicați în cucerirea/apărarea acelei zone.

Notă: Se permite DM/DB asupra membrilor departamentelor sau jucătorilor aflați pe blacklistul facțiunii.
Nu se permite DM/DB la ședințe, evenimente, antrenamente, licitații sau alte acțiuni importante.

3. Organizarea Facțiunii

Liderul împreună cu membrii de rank superior au ultimul cuvânt în luarea oricărei decizii.
Doar membrii cu Rank 4+ pot da teste cu aplicanții facțiunii.
Doar membrii cu Rank 3+ pot organiza antrenamente și activități.

Membrii care nu ascultă de cei de rank superior pot fi sancționați (sancțiune: faction warn prima abatere, demitere dacă continuă).
Membrii cu rank superior (3+) care încalcă regulile de comportament/limbaj (doar cele unde se acordă faction warn) sau nu-și îndeplinesc îndatoririle vor fi sancționați (sancțiune: rank down).

4. Activitate

Membrii care nu acumulează într-o lună de zile minim 20 de ore jucate vor fi considerați inactivi (sancțiune: demitere).
Membrii care nu se conectează la server timp de 3 zile fără a avea o cerere de inactivitate activă pe website vor fi considerați inactivi (sancțiune: demitere).

 • Cereri inactivitate:

Toate cererile de inactivitate se fac numai pe website. Un membru are dreptul la cel mult 14 zile de inactivitate o dată la 45 de zile.

Un membru nou intrat în facțiune nu are dreptul la cereri de inactivitate în prima sa săptămână în acea facțiune.
Un membru care nu are minim o lună în facțiune nu are dreptul la cereri de inactivitate mai mari de 7 zile.
După expirarea unei cereri de inactivitate membrul are la dispoziție 24 de ore să se conecteze pe server sau liderul îl va demite.

Notă: Membrii cu cerere de inactivitate acceptată au voie să se conecteze pe server și să joace maxim 1 oră pe zi sau să stea pe /sleep. Dacă joacă mai mult se anulează cererea de inactivitate.

 • Raport de activitate:

Fiecare membru de rank 1-5 (excepție Subliderii) are obligația de a efectua raport de activitate (sancțiune: faction warn).
Adminii și Helperii vor avea un raport de activitate redus față de restul membrilor sau vor fi scutiți de acesta în funcție de decizia liderului.
Fraudarea sau ajutarea unui coleg să fraudeze raportul de activitate este strict interzisă (sancțiune: demitere).

Notă: Sunt scutiți de efectuarea raportului membrii cu cereri de inactivitate (mai puțin cei cu cereri făcute vineri, sâmbătă, duminică) sau membrii nou intrați în facțiune (mai puțin cei care întră la început de săptămână).

5. Reclamații Website

 • Raportarea colegilor/liderului:

Este interzisă raportarea colegilor sau a liderului direct pe website chiar și de pe conturi secundare, excepție pentru afaceri ilegale, spargeri de conturi, coduri, moduri interzise, bug abuse, reclamă, înșelătorii (sancțiune: faction warn prima abatere, demitere dacă continuă).
Colegii pot fi raportați liderului printr-un PM pe forum. Liderul poate fi raportat adminilor responsabili de facțiuni printr-un PM pe forum.

 • Dovezi:

Toate dovezile de pe server trebuie să includă marcajele serverului cu data, ora, numele jucătorului și al serverului (dovezi invalide).
O dovadă este valabilă cel mult 3 zile (dovezi invalide). Aveți la dispoziție 24 de ore să aduceți dovezi în apărarea voastră, excepție atunci când aveți cerere de inactivitate. În acest caz aveți la dispoziție 24 de ore după expirarea inactivității să prezentați dovezile.
În cazul dovezilor de pe browser se acceptă numai videouri în care să se dea minim un refresh la pagină să se vadă că dovada nu e falsificată (dovezi invalide).

 • Limbajul și martorii:

Este interzis să insulți grav, să vorbești vulgar în reclamații (sancțiune: demitere).
Regula de mai sus se aplică inclusiv comentariilor șterse, martorilor adăugați cât și dovezilor postate în reclamații.

6. Înlăturare Sancțiuni

Sancțiunile de tip avertisment verbal și faction warn pot fi înlăturate manual de către lider atunci când acesta consideră că meritați sau automat de către server după cum e precizat aici.

7. Promovarea în Rank

Promovarea în rank poate fi făcută manual de către lider atunci când acesta consideră că meritați sau automat de către server după cum e precizat aici.

Notă: În cazul în care sunteți degradat de la Sublider, veți primi rankul în funcție de vechimea totală în facțiune. Pentru următoarea promovare va începe numărătoarea din momentul în care ați rămas fără Sublider.

8. Demitere

 • Faction Punish 0/60

Se acordă uninvite fără Faction Punish membrilor care au cel puțin 2 săptămâni și își depun cererea de demisie fără a avea reclamații la activ.

 • Faction Punish 10/60

Orice membru care acumulează 3/3 Faction Warns va fi demis cu Faction Punish 10.
- singura excepție fiind cei care au sub 2 săptămâni în facțiune.
- se va acorda 3/3 Faction Warns tuturor membrilor care trebuiesc demiși fără Faction Punish 60 sau Faction Punish 0.
- se va acorda 3/3 Faction Warns membrilor care au minim 2 săptămâni în facțiune și au primit ban 3 sau mai multe zile.

 • Faction Punish 60/60

Orice membru care nu are minim 2 săptămâni în facțiune va fi demis cu Faction Punish 60.
-- pot exista anumite excepții în care jucătorii pot ieși fără Faction Punish; aceste excepții fiind stabilite de către admini.

În cazuri speciale se poate acorda Faction Punish 60 și membrilor care au peste 2 săptămâni în facțiune.
-- membrii banați pentru coduri sau moduri grave interzise a căror durată e de 30 de zile, vor fi demiși întotdeauna cu FP 60/60.
-- membrii cu interdicție care reușesc cumva să intre într-o facțiune vor fi demiși întotdeauna cu FP 60/60.

Notă: În cazul în care ați primit ban 3 sau mai multe zile veți putea rămâne în facțiune doar dacă sunteți debanați printr-o cerere de unban, nu și dacă vă cumpărați unban cu gold.

9. Regulament Blacklist

- se vor putea adăuga pe blacklist jucători de minim level 7, indiferent că fac parte dintr-o facțiune sau sunt civili.
- adăugarea unui jucător pe blacklist se va face de către membrii de rank 4+ și numai pe baza unei dovezi clare care va fi postată pe forum în topicul cu evidența dovezilor pentru blacklist. (sancțiuni: faction warn prima abatere, rank down dacă continuă)
- înlăturarea unui jucător de pe blacklist se va face de către membrii de rank 4+ în cazul în care un jucător a fost adăugat greșit, înlăturarea jucătorilor fără motiv fiind sancționată. (sancțiuni: faction warn prima abatere, rank down dacă continuă)
- jucătorii aflați pe blacklist pot fi omorâți constant [excepție la departamente] până când plătesc blacklistul, exceptând în Safe Zone și la activități importante precum evenimente, târguri, joburi legale, licitații etc.

 • Avertismente blacklist:

-- 1 avertisment: jigniri ușoare sau luat la mișto membrul sau facțiunea, încurcarea membrului să-și facă datoria, DM/DB aiurea, kamikaze, /q on tie.
-- 2 avertismente: limbaj vulgar, DM/DB excesiv, deranj excesiv a membrului când și face datoria sau la activități.
- nu se va acorda blacklist la departamente pentru lucruri care se pot sancționa cu wanted.
- se va acorda câte un avertisment pentru fiecare abatere.

 • Plătirea blacklistului:

- jucătorii cu facțiune aflați pe blacklist au la dispoziție 72 de ore dacă nu au cerere de inactivitate să plătească blacklistul (sancțiune: demitere).
- plata blacklistului se face pe website sau direct în joc prin comenzile specifice, fără a acorda respectivii bani unui membru din acea facțiune.
- odată ce plata a fost efectuată jucătorul va fi înlăturat automat de pe blacklist.
- este interzis pentru membrii de facțiune să ceară sau să accepte bani pentru blacklist în loc să informeze jucătorul să folosească comenzile aferente (sancțiune: demitere).

10. Altele

 • Joburi:

Se poate deține orice tip de job legal sau ilegal.
Liderul are dreptul de a forța membrii să folosească un anumit job pentru o durată determinată de timp în scopul realizării muncii din facțiune (sancțiune: faction warn).

 • Excepții:

Ne rezervăm dreptul de a avea excepții de la aceste reguli. În anumite cazuri sancțiunile pot fi diferite.
Aceste excepții pot fi făcute numai cu permisiunea unui General Manager sau Supervisor.

Peaceful Factions General Rules

 

All faction members are obligated to know and respect the Server Rules as well as Leader Rules.

1. Behavior and Language

Example of language towards colleagues punishable with faction warn:
- asshole, loser, jackass, idiot, or other forms of light offences.
- language that is sufficiently well censored: suck ****, eat ****, *** etc.
- obscene signs (_|_, _()_ etc.).

Note: This language will be punished only if the offended colleague reports you.

Example of language towards colleagues or other players punishable with dismissal:
- suck my dick, fmm, cocksucker, fuck you etc.
- different inventions to modify cursing like: di_ck, fememe, fuc y0u etc.

Note: Such language on the faction chat will always be punished no matter who you address it to.

Besides language towards colleagues we forbid:
- arguments (punishment: faction warn for the first offence, dismissal if continued).
- mocking, bad jokes, being ironic, criticizing (punishment: verbal warning first offence, faction warn if continued.

Note: If the member doesn't stop even after receiving the second punishment he will get dismissed.
For the cases above we punish language no matter of the used language.

2. Deathmatch (DM) and Drive-by (DB)

It is forbidden to DM or DB without a proper reason (punishment: faction warn).
If you are attacked gather first evidence, after which you can defend yourselves.
Official clan members are allowed to attack other official clan members in clan zones interiors or near them only when they are directly implicated in conquering/defending that area.

Note: We allow DM/DB on department members or players that are on the faction's blacklist.
We do not allow DM/DB at meetings, events, trainings, auctions or other such important actions.

3. Faction Organization

The leader together with higher rank members have the last say in any decision.
Only Rank 4+ members can take tests with faction candidates.
Only Rank 3+ members can organize trainings and activities.

Members that do not listen to their superior ranks can be punished (punishment: faction warn first offence, dismissal if continued).
Higher ranked members (3+) that break behavior/language rules (just the ones where they receive faction warns) or do not fulfill their duties will get punished (punishment: rank down).

4. Activity

Members that do not have in a month at least 20 hours played will be considered inactive (punishment: dimissal).
Members that do not connect on the server for 3 days without having an active inactivity request on the website will be considered inactive (punishment: dismissal).

 • Inactivity requests:

All inactivity requests are to be made only on the website. A member is allowed to have maximum 14 days of inactivity once every 45 days.

A new faction member does not have the right to make inactivity requests during his first week in the faction.
A member that doesn't have at least a month in the faction does not have the right to make inactivity requests longher than 7 days.
After the expiration of an inactivity request the member has 24 hours to connect to the server otherwise the leader will dismiss him.

Note: Members with accepted inactivity requests are allowed to connect to the server and play maximum 1 hour per day or to stay on /sleep. If they play more the inactivity is cancelled.

 • Activity report:

Each rank 1-5 member (excepting Subleaders) are obligated to fulfill their activity report (punishment: faction warn).
Admins and Helpers will have a reduced activity report or will be entirely free of fulfilling it if the leader decides so.
Frauding or helping a colleague to fraud the activity report is strictly forbidden (punishment: dismissal).

Note: Members that have an inactivity request (except those with requests made on Friday, Saturday or Sunday) or new faction members (except those who join the faction at the beginning of th week) are free from fulfilling their activity report.

5. Website Complaints

 • Reporting colleagues/the leader:

It is forbidden to report your colleagues or the leader directly on the website even from secondary accounts, excep for illegal business, account hacking, cheats, forbidden mods, bug abuse, advertising or scams (punishment: faction warn first offence, dismissal if continued).
Colleagues can be reported to the leader via a forum PM. The leader can be reported to faction responsible admins via a forum PM.

 • Proofs:

All server proofs must include the server markings with the date, hours, name of the player and name of the server (invalid proofs).
A proof is valid for 3 days max (invalid proofs). You have 24 hours to bring proofs to defend yourself, except when you have an inactivity request. In this case you have 24 hours after your inactivity request expires to bring the proofs.
For browser proofs we accept only videos where there is a minimum of one refresh to the page to prove that there is nothing falsified (invalid proofs).

 • Language and witnesses:

It is forbidden to heavy insult, use vulgar language in complaints (punishment: dismissal).
The rule above apply also to deleted comments, withdrawn complaints, added witnesses as well as proofs posted in complaints.

6. Removing Punishments

Punishments such as verbal warnings or faction warns can be removed manually by the leader when he thinks you deserve it or automatically as it is written here.

7. Promoting in Rank

Promoting in rank can be done manually by the leader when he thinks you deserve it or automatically by the server as written here.

Note: If you are demoted from Subleader, you will receive your rank depending on your total time spent in the faction. For your next promotion the countdown will start from the moment you got demoted from Subleader.

8. Dismissal

 • Faction Punish 0/60

Members can get uninvited without Faction Punish if they have at least 2 weeks in the faction and make a resignation request without having active complaints.

 • Faction Punish 10/60

Any member that gathers 3/3 Faction Warns will be dismissed with Faction Punish 10.
- the only exception being those who have spent under 2 weeks in the faction.
- all members that have to be dismissed without Faction Punish 60 or Faction Punish 0 will get 3/3 Faction Warns.
- all members that do not have at least 2 weeks in the faction and get a 3 days or more ban will get 3/3 Faction Warns.

 • Faction Punish 60/60

Any member that doesn't have a minimum of 2 weeks spent in the faction will be dismissed with Faction Punish 60.
-- there can exist certain exceptions in which players can get dismissed without Faction Punish these exceptions are established by the admins.

In some special cases Faction Punish 60 can also be given to members that have over 2 weeks spent in factions.
-- members banned for cheats or severe mods that are forbidden and have the duration of 30 days, will always be uninvited with FP 60/60.
-- members with interdiction that somehow manage to get in the faction will always be uninvited with FP 60/60.

Note: If you have received a 3 days ban or more you can stay in the faction only if you are unbanned via an unban request, not if you buy unban with gold.

9. Blacklist Rules

- the blacklist will contain players with a minimum level of 7, no matter if they are faction members or civilians.
- adding a player on the blacklist can be done by rank 4+ members based on proofs that will be posted on the forum in the appropriate topic for the blacklist. (punishment: faction warn first offence, rank down if continued)
- removing a player from the blacklist can be done by rank 4+ members when the player was wrongly added, removing a player without proper reason will be punished. (punishment: faction warn first offence, rank down if continued)
- players on the blacklist can be killed constantly [except department members] until they pay the blacklist, excepting Safe Zones and important activities like events, gatherings, legal jobs, auctions, etc.

 • Blacklist warnings:

-- 1 avertisment: light offenses or mocking the member or the faction, disturbing the member when doing his duty, DM/DB with no reason, kamikaze, /q on tie.
-- 2 avertismente: vulgar language, excessive DM/DB, excessively disturbing the member when doing his duty or at activities.
- department blacklist will not be given for things that can be punished with wanted.
- players will receive a warning for each offence.

 • Paying the blacklist:

- faction members on the blacklist have 72 hours if they don't have an inactivity request to pay the blacklist (punishment: dismissal).
- paying the blacklist can be done on the website or directly in game with the correct commands, without having to pay a member of that faction.
- once the payment has been made the player will automatically get removed from the blacklist.
- it is forbidden for faction members that ask or accept money for the blacklist instead of informing the player to use the correct commands (punishment: dismissal).

10. Others

 • Jobs:

Members can own any kind of job, legal or illegal.
The leader has the right to force members to use a certain job during a certain time period in order to do faction work (punishment: faction warn).

 • Exceptions:

We reserve our right to have exceptions for these rules. In certain cases the punishments may be different.
These exceptions can be made only with the permission of a General Manager or Supervisor.

Edited by Kelton[S4F] on 19.03.2017 16:09
Edited by Kelton[S4F] on 19.03.2017 16:09